June 12, 2015

Engineering Jobs Vacancy @ Himal Hydro and General Construction Limited

यस प्रतिष्ठानलाई निम्न कर्मचारीहरुको आवश्यकता परेको हुनाले दक्षता भएका इच्छुक उम्मेदवारहरुबाट दरखास्त आव्हान गरिन्छ । दरखास्त र व्यक्तिगत विवरण पठाउँदा सम्पर्क फोन नम्बर अनिवार्य उल्लेख गर्नु होला ।

क) पद: सहायक आयोजना प्रबन्धक
योग्यता: सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक/हाइड्रोपावरमा स्नातकोत्तर, जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्यमा ७-१० वर्ष/ ४-५ वर्षको अनुभव । कम्तीमा एउटा जलविद्युत परियोजनामा साइट इन्चार्ज भई काम गरेको हुनुपर्ने ।

ख) पद: सर्भेयर
योग्यता: सर्भे इन्जिनियरिङ्गमा डिप्लोमा /सिभिल इन्जिनियरिङ्गमा डिप्लोमा /स्नातक, जलविद्युत परियोजनाको निर्माण कार्यमा २-३ वर्षको अनुभव।

लगायत अन्य प्राविधिक पदहरु ।

Deadline to apply: N/A

दरखास्त पठाउने ठेगाना:
हिमाल हाइड्रो एण्ड जनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड
स्टील टावर, जावलाखेल, फोन: ५०००४७८, ५०००४७९
Published on: 29 Jestha, 2072(Kantipur Daily)