April 20, 2015

Various Engineering Jobs Vacancy @ Pioneer Electrocables Pvt. Ltd.

Pioneer Electrocables Pvt. Ltd. is a part of the Sarda Group of Companies (an industrial and trading conglomerate). It is a highly progressive & fastly growing company. Its brand Pioneer is the leading brand in Nepalese cable industry.

If you are looking for a professional working environment and an excellent opportunity for career progress we invite you to apply for the following positions. (All these positions are located in our factory near Biratnagar unless mentioned otherwise).

 1. Post: Sales Manager
Location: Kathmandu
Qualification: Minimum BE/B-Tech /BBA with experience in related field

2. Post: Purchase Engineer
Qualification: BE/B-Tech 

3. Post: H.R. Manager
Qualification: MBA preferably with BE/B-tech.

4. Post: Export Manager
Qualification: BE/B-Tech

 5. Post: R & D Manager
Qualification: ME (Electrical)

 6. Post: Marketing Manager
Qualification: MBA (Marketing) with BE/ BBA

7. Post: Plant Engineer
Qualification: BE (Electro-mechanical/Mechanical)

Deadline to apply: 1 May, 2015

Various Engineering Positions Job Vacancy @ Construction Management Technologies Pvt. Ltd.

यस कन्स्ट्रक्सन मेनेजमेन्ट टेक्नोलोजिज प्रा.लि.को सुपरिवेक्षणमा बन्ने योजनाहरुको लागि निम्न बमोजिमका पदहरुमा रही काम गर्न इच्छुक व्यक्तिहरुले तलको ठेगानामा आफ्नो विस्तृत वायोडाटा र योग्यताको प्रमाणपत्र संलग्न गरी निवेदन दिनुहुन सूचित गरिन्छ ।

१. पद: पूर्वाधार विकास विज्ञ
योग्यता: इन्जिनियरिङ्ग वा व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर गरी विकास आयोजनाहरुमा कम्तिमा १० वर्ष काम गरेको । कम्प्युटरमा राम्रो दखल भएको, अंग्रेजी-नेपालीमा प्रस्ताव/प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने
काम गर्ने ठाउँ: काठमाण्डौ कार्यालय

२. पद: आयोजना व्यवस्थापक
योग्यता: सिभिल वा सिभिल एण्ड रुरल वा इलेक्ट्रिकल वा मेकानिकल इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक गरी निर्माण व्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर गरेको र आयोजना व्यवस्थापनमा कम्तिमा ५ वर्ष काम गरेको,  अंग्रेजी/नेपालीमा प्रस्ताव/प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने साथै कम्प्युटरमा राम्रो दखल भएको
काम गर्ने ठाउँ: काठमाण्डौ र बाहिरी जिल्लाहरु

३. पद: मेटेरियल इन्जिनियर
योग्यता: सिभिल वा सिभिल एण्ड रुरल  इन्जिनियरिङ्गमा स्नातक तह उत्तीर्ण गरी निर्माण आयोजनामा मेटेरियल इन्जिनियर भई कमसेकम २ वर्ष काम गरेको, स्वतन्त्र रुपमा निर्माण सामग्री प्रयोगशाला संचालन गर्न सक्ने, अंग्रेजीमा प्रस्ताव/प्रतिवेदन तयार पार्न सक्ने साथै कम्प्युटरमा राम्रो दखल भएको
काम गर्ने ठाउँ: नेपालको पश्चिम तराई खण्ड

४. पद: कन्स्ट्रक्सन इन्जिनियर
योग्यता: सिभिल वा सिभिल एण्ड रुरल  इन्जिनियरिङ्ग विषयमा स्नातक गरेको, अंग्रेजीमा प्रतिवेदन लेख्न सक्ने साथै एम.एस. प्रोजेक्टमा राम्रो दखल भएको
काम गर्ने ठाउँ: काठमाण्डौ र बाहिरी जिल्लाहरु

Deadline to apply: N/A

Few Faculties Required @ Nepal Engineering College (nec)

Nepal Engineering College (nec) is looking for few dynamic and motivated faculties who are dedicated and interested in teaching & supervising undergraduate projects. Interested candidates having requisite qualifications are encouraged to apply for the following positions along with a CV.
 
Departments: Computer Science & Engineering
Positions Required: Few
Minimum Qualification and Experience: M. E./ M. Sc./ Ph.D in Computer Science & Engineering
Subjects: Artificial Intelligence, Operating System, Object-Oriented Software Engineering, Computer Network, Data Structure and Algorithm & related subjects.

Deadline to apply: April 26, 2015

April 19, 2015

Exam Schedule Notice for Civil and Environmental Engineer Vacancy@ Nepalgunj Sub-Metropolitan City

 सूचना प्रकाशित मिति: २०७२।१।६

यस उपमहानगरपालिकाले विशेष कारणवश मिति २०७१।१२।१७ गते गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी स्थगित गरिएका देहायका विज्ञापन नं. का पदहरुको लिखित परीक्षा कार्यक्रम यस उपमहानगरपालिका पदपूर्ति समितिको मिति २०७२।०१।०३ को निर्णयानुसार तपसिलअनुसार सञ्चालन हुने हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

बि. नं. १।०७१।०७२
पद/श्रेणी: सिभिल ईन्जिनियर(अधिकृत स्तर, छैठौँ)
स्थान: श्री धम्बोझी उच्च मा. वि., नेपालगंज
प्रथम पत्र: २०७२।१।१८ गते बिहान ७:०० बजे
दोश्रो पत्र: २०७२।१।१९ गते बिहान ७:०० बजे

बि. नं. २।०७१।०७२
पद/श्रेणी: वातावरण ईन्जिनियर(अधिकृत स्तर, छैठौँ)
स्थान: श्री धम्बोझी उच्च मा. वि., नेपालगंज
प्रथम पत्र: २०७२।१।१८ गते बिहान ७:०० बजे
दोश्रो पत्र: २०७२।१।१९ गते बिहान ७:०० बजे

April 18, 2015

Infrastructure Specialist Job Vacancy @ ORGUT

ORGUT serves as Management Contractor of the 5-year UNNATI programme operating in seven hill districts in the Eastern Development Region of Nepal. The Programme aims to develop selected agricultural commodity value chains using a market-based, inclusive growth approach complemented with district and farm to market road construction, access to finance, and an improved agricultural/agribusiness policy environment. The Management Contractor is responsible for the value chain and the infrastructure development in the seven districts covered by UNNATI (Taplejung, Panchthar, Ilam, Sankhuwasabha, Terhathum, Dhankuta and Bhojpur).

ORGUT is now looking for an experienced Infrastructure Specialist to be based in Taplejung for the remaining of the project period (till December 2018).

The Infrastructure Specialist will support the DTO on behalf of the project to plan and implement infrastructure in the district.

The qualifications of the position include:
• Civil Engineer with Master Degree with at least 6 years experience or a Bachelor Degree with at least 10 years experience.
• Professional experience should be related to rural infrastructure works (roads, water supply, irrigation and/or community infrastructure works).
• Exposure to working in a diverse range of infrastructure types, including roads, bridges, community infrastructure, etc.
• Experience of working in labour based participatory development of rural infrastructures
• Skills to provide on-the-job training and capacity building training.

Specific Qualifications:
• At least 5 years previous experience in the use of labour-based methods of construction.
• At least 5 years previous experience of working at district level in developing countries.
• Previous knowledge and experience in the use of simple quality control procedures for infrastructure works.
• Previous knowledge and experience in community based infrastructure works.
• Previous knowledge and experience in local participation in the identification and planning of local infrastructure works.
• Good communication skills
• Proficient in English: speaking, reading and writing

Deadline to apply: 28 April 2015

WASH Officer (Disaster Risk Management) Post Job Vacancy @ UNICEF Nepal

Internal/External Vacancy Notice No. NEPA/2015-16

UNICEF, the world's leading children's rights organization, has opening for passionate and committed professional who wants to make a lasting difference for children In Nepal. We are seeking an individual with commitment for women and children, high drive for results, integrity, demonstrable teamwork, good self-awareness and self-regulation.

Post Title: WASH Officer (Disaster Risk Management)
Post Level: National Officer (NO-A
Appointment Type: Temporary Appointment (364 days)
Post Location: Kathmandu
Your profile for the post:
• University degree in Engineering, Environmental Engineering/Management, Sanitary Engineering Disaster Risk Management, Social Sciences or a field relevant to international WASH related development assistance or Humanitarian assistance. Additional training in Health Education or Communication for Development (Programme Communication), an asset
• One (1) year of experience in WASH related program implementation, including experience in WASH in Emergencies and/of in Disaster Risk Management integration in WASH program especially with Government and/or UN or ING0s. Familiarity with UNICEF working processes and programs an added value.
Functional Competencies: Planning and Organizing, Applying Technical Expertise, Analyzing, Formulating Strategies and Concepts, Learning and Researching
• The candidate must have excellent command of written and spoken English and Nepali.
• Demonstrated ability to work in a multi-cultural environment and establish harmonious and effective working relationships, both within and outside the organization.

Applications should be received by 1 May* 2015.

April 17, 2015

Exam Centers and Dates Announced for Hundreds of Engineering Job Positions Vacancy @ Nepal Electricity Authority(NEA)

खुला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा पदपूर्ति गर्न मिति २०७१।०५।२२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित विज्ञापन अनुसार आवेदन गर्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा निम्न मिति, समय र स्थानमा सञ्चालन हूने भएको हुँदा दरखास्त स्वीकृत भएका उम्मेदवारहरुले प्रवेशपत्र साथमा लिई परीक्षामा उपस्थित हुन सम्वन्धित सवैको जानकारीको लागि यो सुचना प्रकाशित गरिएको छ ।
Click to View First Page of Notice.

Click to View Second Page of Notice.

Click to View the Detailed Notice.
 

Previous Notices

Civil/Agriculture/Electrical/Mechanical/ Electronics Engineer Job Vacancy @ Dhaulagiri Community Resource Development Center (DCRDC)

Dhaulagiri Community Resource Development Center (DCRDC) Baglung is a leading non-governmental organization, involved in community development activities in rural areas of Western Region. It invites application from qualified Nepalese nationals to apply for the following post under National Rural Renewable Energy program (NRREP).
 
Job Title: Solar Engineer - 1
Main Task: Lead the Solar Energy Sub Component and perform overall tasks.
Qualification: Bachelor degree of engineering in Civil/Agriculture/Electrical/Mechanical/ Electronics and other related field from recognized university/college with 3 years of work experience.
 
Deadline to apply: 23 April 2015

Project Coordinator Position Job Vacancy @ Plan International

Founded over 77 years ago, Plan International is one of the oldest and largest children's development organisations in the world. We work in 51 developing countries across Africa, Asia and the Americas to promote child rights and lift millions of children out of poverty. We take active measures in recruitment and employment practices to ensure children are protected.

Plan is seeking to recruit qualified and experienced professional for the below position.

Project Coordinator-1 position
Term and Location: 18 months fixed term employment based in Country Office, Kathmandu.

Required Qualifications & Experiences:
• Masters Degree in Environment, Engineering, Humanities, Social Science or equivalent.
• At least 4 years of experience in project management in the area of Child Centered Disaster Risk Management.
• Experience of working on national policy advocacy on issues of disaster management.
• Experience in Safe School and/or ECHO actions are an added advantage.
• INGO work experience preferred working with children, youth, schools, SMC/PTA, DMCs, CB0s, NGOs and GOs.

Deadline to apply: Thursday, 30th April 2015

Architect Job Vacancy @ PACE Consultant Pvt. Ltd.

पद: आर्किटेक्चर(3D Expert): १ जना
योग्यता: कम्तिमा Bachelor in Architecture र कम्तिमा ३ वर्षको अनुभव भएको ।

आवेदनको लागि व्यक्तिगत विवरण २०७२/०१/१८ गते भित्र पेस कन्सल्ट्याण्टको कार्यालयमा (American Embassy को अगाडिको पहेँलो भवनको तेस्रो तल्लामा) वा info@pace.com.np मा इमेल गर्न अनुरोध गरिन्छ ।